Máy phát nhiệt độ & RH

 • Temperature and humidity sensor transmitter, high accuracy with optional LCD display, In-duct for HVAC and BAS BMS systems

  Máy phát cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, độ chính xác cao với màn hình LCD tùy chọn, ống dẫn trong cho hệ thống HVAC và BAS BMS

  • Được thiết kế để phát hiện và xuất ra độ ẩm và nhiệt độ tương đối với độ chính xác cao
  • Thiết kế cảm biến bên ngoài cho phép các phép đo chính xác hơn, không bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên của các bộ phận
  • Kết hợp cả cảm biến độ ẩm và nhiệt độ một cách liền mạch với tính năng tự động bù trừ kỹ thuật số
  • Có thể chọn màn hình LCD có đèn nền trắng đặc biệt với việc hiển thị cả nhiệt độ và độ ẩm thực tế
  • Cấu trúc thông minh để dễ dàng lắp và tháo rời
  • Xuất hiện hấp dẫn cho các vị trí ứng dụng khác nhau
  • Nhiệt độ và độ ẩm được hiệu chuẩn đầy đủ
  • Cung cấp hai đầu ra tương tự tuyến tính để đo độ ẩm và nhiệt độ
  • Giao tiếp Modbus RS485