Bộ điều nhiệt hệ thống sưởi sàn

 • Heating Thermostat with 7 days program a week, Factory provider

  Hệ thống sưởi Thermostat với chương trình 7 ngày một tuần, Nhà cung cấp nhà máy

  Được lập trình sẵn để thuận tiện cho bạn.Chế độ hai chương trình: Lập trình một tuần 7 ngày lên đến bốn khoảng thời gian và nhiệt độ mỗi ngày hoặc lập trình một tuần 7 ngày với tối đa hai khoảng thời gian bật / tắt mỗi ngày.Nó phải đáp ứng phong cách sống của bạn và làm cho không khí trong phòng của bạn thoải mái.
  Thiết kế đặc biệt của việc điều chỉnh nhiệt độ kép giúp tránh ảnh hưởng đến phép đo do quá trình làm nóng bên trong, cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác.
  Cả cảm biến bên trong và bên ngoài đều có sẵn để kiểm soát nhiệt độ phòng và đặt giới hạn cao nhất của nhiệt độ sàn
  Giao diện truyền thông RS485 optiona
  Chế độ ngày lễ làm cho nó giữ ở nhiệt độ tiết kiệm trong những ngày lễ đặt trước